Το Τμήμα Τοπογραφικών μελετών της εταιρείας ΑΤΚΑ A.Ε ασχολείται με όλα τα αντικείμενα τοπογραφίας και γεωδαισίας.
Η εταιρεία εκπονεί παντός είδους τοπογραφικές εργασίες από τις εργασίες υπαίθρου μέχρι το τελικό προϊόν στο γραφείο και έχει αποκτήσει πολύχρονη πείρα σε αυτό το αντικείμενο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
atkaltd@gmail.com
210 9730994
6972 302139


Δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης της αποτύπωσης του οικοπέδου σας με υψόμετρα, αρκετά κοντά στην πραγματική εικόνα του τοπίου.