01. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του `50 σε διαστημικές εφαρμογές. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

Περισσότερα

02. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η δραστηριότητά μας στο χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ξεκινάει από το 1976 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Περισσότερα

03. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Περισσότερα

04. Τοπογραφικές μελέτες

Το Τμήμα Τοπογραφικών μελετών της εταιρείας ΑΤΚΑ Α.Ε ασχολείται με όλα τα αντικείμενα τοπογραφίας και γεωδαισίας. Η εταιρεία εκπονεί παντός είδους τοπογραφικές εργασίες από τις εργασίες υπαίθρου μέχρι το τελικό προϊόν στο γραφείο και έχει αποκτήσει πολύχρονη πείρα σε αυτό το αντικείμενο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερα

05. Λέβητες Φυσικού αερίου

Επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου για αυτονομία στην θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης. Έχετε σκεφθεί ότι η τοποθέτηση ενός επίτοιχου λέβητα μικρών διαστάσεων π.χ. στο μπαλκόνι, σας δίνει αυτονομία ταυτόχρονα στη θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης. Αφιερώστε λίγο χρόνο στην σελίδα αυτή για να ενημερωθείτε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την εγκατάσταση αυτή στον χώρο σας.

Περισσότερα