Η ομάδα που οραματίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί! Σκοπός η ολοκλήρωση των επαγγελματικών πλάνων κάθε συνεργάτη μας.

Τσούμας Κωνσταντίνος
Τσούμας Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΚΑ ΑΕ
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
ΕΜΠ

Ρομποτής Στυλιανός
Ρομποτής Στυλιανός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Μεταπτυχιακό ΑΠΕ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Αγγελόπουλος Γρηγόρης
Αγγελόπουλος Γρηγόρης

Μηχανικός, ΑΤΚΑ ΑΕ
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Αγγελοπούλου Όλγα
Αγγελοπούλου Όλγα

Μηχανικός, ΑΤΚΑ ΑΕ
Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
ΕΜΠ
Μεταπτυχιακό Γεωπληροφορικής
ΕΜΠ

Ανδριέλος Νίκος
Ανδριέλος Νίκος

Συνεργάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc Energy Management & Conservation

Δημόπουλος Στέφανος
Δημόπουλος Στέφανος

Συνεργάτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
EMΠ

Πουλής Γεώργιος
Πουλής Γεώργιος

Εξωτερικός συνεργάτης
Πολιτικός Μηχανικός
EMΠ

Δέδες Γιώργος
Δέδες Γιώργος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Τσούμας Ηλίας
Τσούμας Ηλίας

Επιστήμονας Δεδομένων & Πληροφορικής, ΑΤΚΑ ΑΕ
Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Μεταπτυχιακό Επιστήμης Δεδομένων
ΟΠΑ