Μαθαίνοντας τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα


Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του '50 σε διαστημικές εφαρμογές.
Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία.
Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

 

Μια μικρή τεχνική βοήθεια από εμάς για να κατανοήσετε καλύτερα τί ρεύμα παράγει ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ.

  • Παράγει κάθε μέρα την ονοματική ισχύ του επί 6 το καλοκαίρι και επί 3,5 το χειμώνα. Έτσι, από ένα φωτοβολταϊκό 100Wp μπορούμε να αναμένουμε 550-600 Watt ανά μία ώρα (0,6 KWh-κιλοβατώρες) το καλοκαίρι και περίπου 350 Watt ανά μία ώρα (0,35 KWh) το χειμώνα, ανά ημέρα και κατά μέσο όρο.
  • Δηλαδή το χειμώνα, δεν θα παράγει 350 Wh κάθε μέρα, αλλά αν διαιρέσουμε την συνολική μηνιαία του παραγωγή σε KWh (πχ. τον Δεκέμβριο) δια 31, θα μας δώσει τον αριθμό 0,35 KWh.
  • Ανά 1.000 Watt/p φωτοβολταϊκών, η συνολική ετήσια παραγωγή σε κιλοβατώρες (KWh) θα είναι από 1100 KWh (βόρεια Ελλάδα) έως 1450 Kwh (νότια Ελλάδα). Έτσι, ένα πάνελ 100 Wp θα παράγει από 110.000 Kwh έως 145.000 Kwh το χρόνο.