2008


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στη Λογγά Νομού Μεσσηνίας – ΚΩΝ. ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 

2008
 

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στη Λογγά Νομού Μεσσηνίας - Γ.Α. ΣΥΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Η εταιρεία ΑΤΚΑ ΕΠΕ και το δίκτυο των συνεργατών της είναι μεταξύ των πρώτων στην Ελλάδα που υπέβαλαν αιτήσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε μεγάλη κλίμακα, την υλοποίηση των οποίων πραγματοποιήσε και θα πραγματοποιήσει στον νομό Μεσσηνίας όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
 

Επειδή οι πολλές περιγραφές κουράζουν σας παραθέτουμε υλικό από το πρώτα μας διασυνδεδεμένα Φ/Σ.