2009


Στην Αρκαδία, πιο συγκεκριμένα στο Άστρος Κυνουρίας δημιουργήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 20kW. Η εταιρεία ΑΤΚΑ ΑΕ ανέλαβε το σχεδιασμό και την κατασκευή του για την ιδιοκτησία της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.