• Τροποποίηση υπάρχοντος δικτύου εξαερισμού.
  • Τοποθέτηση καναλιού αναρρόφησης μήκους 26m περίπου και σύνδεση στο υπάρχον σύστημα αναρρόφησης.
  • Προέκταση συστήματος απαγωγής καυσαερίων και τοποθέτηση νέου απορροφητήρα υψηλής πίεσης 20m περίπου. Ισχύς 2hp μονής αναρρόφησης με ηχομόνωση.
  • Απαιτούμενα στόμια και περσίδες.