2010

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στο Μελιγαλά Μεσσηνίας Β. ΟΡΦΑΝΟΣ – ΑΙΜ.ΚΑΪΚΤΣΟΓΛΟΥ ΟΕ

2010

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp Μελιγαλά Μεσσηνίας Μ.ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ – Λ.ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΟΕ

Ένα πάρκο ένα inverter! Για κάθε πάρκο χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά από την γερμανικη εταιρεία Kaco ένα inverter!