2009


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 99,99kWp. 
Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή "Ματαργιάδα" στην Κορώνη του Νομού Μεσσηνίας. Ιδιοκτησία της εταιρίας GO ENERGY ΟΕ.