2013


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 350kWp στο Ζιζάνι Νομού Μεσσηνίας στην ιδιοκτησία της Γ.Α.Συρρή Μον. ΕΠΕ.