2013


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 350kWp στο Ζιζάνι Νομού Μεσσηνίας στην ιδιοκτησία της ΑΤΚΑ ΑΕ.