2009

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 50kWp στο Βασιλίτσι Νομού Μεσσηνίας – ΑΤΚΑ ΕΠΕ

2009

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στο Βασιλίτσι Νομού Μεσσηνίας - ΚΩΝ. ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ένα έργο που ήταν από την αρχή πρόκληση για την εταιρεία μας και τους μηχανικούς της. Ένα πάρκο διαμορφωμένο σε επίπεδα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον. Με συνεχή επίβλεψη, χαράξεις, προσεκτικούς υπολογισμούς στις σκιάσεις των βάσεων μεταξύ τους και όχι μόνο.