Η ΜΟΡΝΟΣ είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες συσκευασίας.

Το έργο που μας ανέθεσε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς είναι σε βήματα :

  1. Αποξήλωση των μηχανών της γραμμής παραγωγής.
  2. Μεταφορά του συνόλου των μηχανημάτων της γραμμής παραγωγής καθώς και των περιφερειακών μηχανημάτων υποστήριξης.
  3. Κατασκευή νέων δικτύων τροφοδοσίας κρύου νερού και αέρα.
  4. Επανασύνδεση – Συναρμολόγηση της γραμμής παραγωγής μετά τη μεταφορά στη νέα θέση.