2011


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 50kWp στα Φίχτυα Αργολίδος Γ.&Η. ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΟΕ

'Ενα φωτοβολταικό πάρκο που ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους, εναρμονισμένο με το φυσικό του περιβάλλον, με αρκετά μεγάλη κλίση.

Στις φωτογραφίες είναι εμφανές το αποτέλεσμα μίας  βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης που δώσαμε από πλευράς  χωματουργικών εργασιών στη τελική διαμόρφωση του πάρκου αυτού.