2011

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στα Φίχτυα Αργολίδος ΑΤΚΑ ΕΠΕ