2013


Η εταιρεία ΑΤΚΑ ΑΕ κατασκεύασε νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή "Κοντογουράτα" της Κεφαλλονιάς.
Το πάρκο είναι ισχύος 99,99kW. Ιδιοκτησία της εταιρείας ΝΙΚΟΛ. ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.