2008


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 99,99kWp. 
Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή "Ξηρόρεμα" στη Λογγά του Νομού Μεσσηνίας. Ιδιοκτησία της εταιρίας Κων.Τσούμας και ΣΙΑ ΟΕ.