2009


Σε ιδιοκτησία της εταιρίας ΑΤΚΑ Α.Ε. συνδέθηκε στην Κορώνη Μεσσηνίας πάρκο 50kW.
Το διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκεύεασε και επιμελείται στην περιοχή Ματαργιάδα.