2009

Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 100kWp στο Νομό Λακωνίας – ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ