2018

Η εταιρεία ΑΤΚΑ ΑΕ κατασκεύασε αυτόνομο φωτοβολταΐκό πάρκο στην περιοχή "Μεσσαριά" της Τήνου.
Η ισχύς του είναι 10kW, στην ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΞΥΝΑΡΑΣ ΑΓΡΟΤ/ΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤ/ΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.