2011


Επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 50kWp στον Κάλαμο Αττικής – Α.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΡ. ΤΣΟΥΜΑ ΟΕ.

Μετά τα Μέγαρα ακολούθησε ο Κάλαμος. Με επιτυχία ολοκληρώσαμε άλλη μια πρόκληση από πλευράς χάραξης και πρόσβασης.